ثبت نام کارگاه آنتروپومتری 

 دوره یک روزه، با مدرک آکادمی المپیک و پارا المپیک

جمعه 24 خرداد ماه 92 ، ساعت 8 صبح الی 15 

مبلغ 50 هزار تومان

 در صورت تمایل برای ثبت نام با این شماره  با خانم رزا حمید پور هماهنگ کنید:09195736747

لطفا اطلاع رسانی کنید